วิวาห์และจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ และวิวาห์ล้านบัว จังหวัดอุดรธานี
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.พ. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวงาน “วิวาห์และจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง  จังหวัดสุรินทร์”

และ  

งาน “วิวาห์ล้านบัว  จังหวัดอุดรธานี”

วันอังคารที่  ๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้องโถง  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร  

 

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก   รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในช่วงวันแห่งความรักฯ

 

 

-

นายยุทธนา  วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน “วิวาห์และจดทะเบียนสมรส บนหลังช้าง  จังหวัดสุรินทร์”

 

 

-

นายสาโรช   แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน “วิวาห์ล้านบัว  จังหวัดอุดรธานี”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ  ตัวแทน  คู่บ่าว – สาว ร่วมสนทนาบนเวที

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว