เส้นทางสนุก สุขได้ที่เรียนรู้ และท่องเที่ยวรักแผ่นดิน เมืองไทย เชื่อมั่น ศรัทธา
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ. 2555

กำหนดการ 

งานเปิดตัวพ็อตเก็ตบุ๊คส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จำนวน 2  เล่ม

“เส้นทางสนุก  สุขได้ที่เรียนรู้  และท่องเที่ยวรักแผ่นดิน  เมืองไทย เชื่อมั่น  ศรัทธา”

วันจันทร์ที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ  บุรีธารา  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  กรุงเทพ  ถนนพระราม 9

 

๑๔.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกร (นางสาวอวัสดา  ปกมนตรี  และ  นายอภิชาติ  สุดแสวง)  กล่าวต้อนรับ

 

 

-

ร่วมฟังการสนทนาในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยในใจฉัน”  เปิดจุดหมายที่แต่ละคน ชื่นชอบในเมืองไทย   โดย

 นายสุรพล  เศวตเศรนี  

    ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 นางสาวปิยะมาน  เตชะไพบูลย์  

    ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 นายชัย  บูลกุล   Celebrity

 นางสาวสาธิตา  โสรัสสะ   นักเขียน

  นายสุชาติ  ศรีตะมา   นักเขียน

  นายนิพนธ์  เรียบเรียง  นักเขียน

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

ร่วมกิจกรรมเกมส์หาความสนุกในรีสอร์ท “เส้นทางสนุก  สุขที่ได้เรียนรู้”