โครงการท่องเที่ยวทางรถไฟ ๑๕ เส้นทางหรรษา นั่งรถไฟ ไปกอดหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.พ. 2555

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าว 

โครงการท่องเที่ยวทางรถไฟ ๑๕ เส้นทางหรรษา นั่งรถไฟ ไปกอดหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ณ  โถงกลาง สถานีกรุงเทพ (สถานีรถไฟหัวลำโพง)

 

 

๑๗.๐๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียนบริเวณโถงกลาง

 

๑๗.๓๐ น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ ชมการแสดงเปิดงาน และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที ร่วมสนทนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมทัวร์ท่องเที่ยวทางรถไฟ”

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

นายยุทธนา  ทัพเจริญ  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

-

นางสาวมัยรัตย์  พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

 

 

-

นางสาวสุมิตรา  มัทธุรนนท์  นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

 

 

-

นายทรงศักดิ์  ศรีเคลือบ  ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)

 

 

-

นายอดุลชัย รักดำ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย     (สนท.)

 

-

นายสุรพล เศวตเศรนี  และ นายยุทธนา  ทัพเจริญ ร่วมทำพิธีเปิดงาน

 

-

มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนา / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

คณะสื่อมวลชนชมรถไฟขบวนตกแต่งพิเศษสำหรับการท่องเที่ยว และร่วมส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เพื่อท่องเที่ยวและเข้าชมงานเทศกาลพรรณไม้งาม อร่ามล้านนา ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

๑๘.๓๐ น.

-

จบงานแถลงข่าว