พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันที่ประกาศข่าว : 27 ม.ค. 2555

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เมืองเซนได

และองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม   ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

 

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวเปิดงานและแนะนำแขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น 

 

 

-

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดย
นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท.
Mr.Yukimoto Ito  รองนายกเทศมนตรีเมืองเซนได และ
Mr. Kanji Saito     ผู้อำนวยการองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง

 

 

-

แลกหนังสือแสดงเจตจำนง

 

 

-

รองนายกเทศมนตรีเมืองเซนไดกล่าว (พิธีกรแปล ญี่ปุ่นเป็นไทย)

 

 

-

ผู้อำนวยการองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุกล่าว (พิธีกรแปล ญี่ปุ่นเป็นไทย)

 

 

-

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวถึง  ความร่วมมือระหว่างททท. และเมืองเซนได (พิธีกรแปล ไทยเป็นญี่ปุ่น)

 

 

-

แลกเปลี่ยนของที่ระลึก

 

 

-

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. รับมอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัย จากรองนายกเทศมนตรีเมืองเซนได

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

   ๑๕.๓๐  น.

-

เสร็จพิธี

 

 

-

หลังจบพิธีลงนาม คณะเมืองเซนไดนำชมนิทรรศการเมืองเซนได ณ ห้องโถงชั้น ๑ ททท.