พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย
วันที่ประกาศข่าว : 26 ม.ค. 2555

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย 

โครงการ  “สะพายกล้องท่องภู  ดูนครเขื่อนขันธ์  อัศจรรย์เมืองเลย”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม   ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  

 

๑๔.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

 

-

นางอัจฉพรรณ   บุญเจริญ ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานเลย กล่าวรายงานผลการจัดงาน การประกวดภาพถ่าย โครงการ  “สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์  อัศจรรย์เมืองเลย”

 

-

ผศ.  สมาน   เฉตระการ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการถ่ายภาพไทย  ปี  ๒๕๔๘ กล่าวถึง  มุมมองของคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

 

-

นางพัฒน์มาศ  วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ททท. กล่าวให้โอวาท  และมอบรางวัลและถ้วยเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายโครงการฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จพิธี