แถลงข่าว Love Caravan “เธอกับฉันรักกันย๊าว...ยาว @ ประจวบคีรีขันธ์”
วันที่ประกาศข่าว : 18 ม.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

                                                     แถลงข่าว  Love  Caravan  “เธอกับฉันรักกันย๊าว...ยาว @ ประจวบคีรีขันธ์”

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง   ภาพรวมการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

 

 

-

นางปิ่นนารถ   เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงานประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึง   วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดกิจกรรม Love  Caravan “เธอกับฉันรักกันย๊าว...ยาว @ ประจวบคีรีขันธ์”

 

 

-

นายอานนท์วัฒน์   เอี่ยมละออ  ตัวแทน  รีสอร์ทกลุ่ม  SRSB กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมของกลุ่ม  และ  Hilight ของกิจกรรม

 

 

-

นางมยุรี  ตันติภนา VP  การตลาดสมาชิกบัตรเครดิต  ธนาคารกรุงเทพฯกล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของธนาคารกรุงเทพฯ

 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญคู่รัก  Celebrity  ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้(นางสาวสกาวใจ  พูนสวัสดิ์  และ  นายอาทิตย์  ศรีพาเพลิน)

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว