มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 18 ม.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

                                          แถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว  และงานกาชาด  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

๑๓.๐๐ น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

 

-

ชมการแสดง

 

๑๓.๓๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

 

-

นายนิรวัชช์   ปุณณกันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กล่าวถึง   การประกวดสาวงาม  และการแข่งขันกีฬาสามอ่าวมินิฮาร์ฟ  มาราธอน การแข่งขันเรือใบเยาวชน  ฯลฯ

 

-

นายสิริวุฒิ   เหมทัต ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวถึง  การแสดง  แสง  สี  เสียง  และ  ขบวนพาเหรด

 

-

นายสมชาย   ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง   การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานฯ  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าวฯ