การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดอบรมสัมมนาการตลาดท่องเที่ยว
วันที่ประกาศข่าว : 18 ม.ค. 2555

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว 

“การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดอบรมสัมมนาการตลาดท่องเที่ยว”

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชั้น ๗  

โรงแรมโนโวเทล บางกอก แพลตตินั่ม

  

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  

-

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น. 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม

 

 

-

นางปานจิตร  สันทัดกลการ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว บรรยายสรุปการจัดอบรมสัมมนาการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. ที่ผ่านมา

 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

-

รับประทานอาหารว่าง (บริการอาหารว่างในห้องประชุม)

 

๑๐.๓๐ น.

-

แบ่งกลุ่มย่อยจำนวน ๕ กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น

 

 

-

นำเสนอและสรุปการประชุม

 

๑๒.๓๐ น.

-

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

-

จบการประชุม