เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช และเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 11 ม.ค. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าว “เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช  และเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค  ปี  ๒๕๕๕”

วันพุธที่  ๑๑  มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

๑๓.๓๐ น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน

 

 

-

ชมการแสดง “สานสัมพันธ์ไทย – จีน...ก้าวสู่ปีมังกร”

 

๑๔.๐๐  น. 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ในประเทศไทยในภาพรวมประจำปี  ๒๕๕๔

 

 

-

Mr.Zhang Yiming   อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวถึง   การสนับสนุนการแสดงของมณฑลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาส ครบรอบ ๓๗  ปี  ไทย - จีน

 

 

-

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวถึง  งานเทศกาลตรุษจีนไซน่าทาวน์เยาวราช  ปี  ๒๕๕๕

 

 

-

นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึง  งานตรุษจีนสุพรรณบุรี  ปีทองมังกรสวรรค์

 

 

-

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึง  เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา

 

 

-

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึง  เทศกาลตรุษจีน  กรุงเก่าอยุธยามหามงคล

 

 

-

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ์ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวถึง  งานราชบุรีไซน่าทาวน์  2012

 

 

-

นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวถึง  งานเทศกาลตรุษจีน  ปี  ๒๕๕๕

 

 

-

นายชัยโรจน์   มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึง  เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์  และงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

 

 

-

ดร. สมพงษ์  เปรมฤทัยรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  กล่าวถึง  งานตรุษจีนโคราช  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

 

-

ดร. ไพร   พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  กล่าวถึง   เทศกาลตรุษจีน  Hatyai  Chinese New Year   2012

 

 

-

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวถึง  งานย้อนอดีตตรุษจีนเมืองภูเก็ต 

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่ต่างๆ