MEGA FAM Trip - สวัสดีประเทศไทย
วันที่ประกาศข่าว : 9 ม.ค. 2555

 

กำหนดการ 

งาน “MEGA  FAM Trip - สวัสดีประเทศไทย”

วันจันทร์ที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๕

ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  (BITEC)  ถนนบางนา – ตราด

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

 

 

-

พิธีเปิดการเจรจาธุรกิจ   “Table  Top  Sale”  และเยี่ยมชมนิทรรศการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศ  ๕  ภูมิภาค

-  ส่งเสริมการขายภูมิภาคภาคเหนือและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนื THEME  “วัฒนธรรมล้ำค่า  งามผืนป่าธรรมชาติ” และ  “แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม”

-  ส่งเสริมการขายภูมิภาคภาคตะวันออก  และภูมิภาคภาคใต้ THEME  “สีสันตะวันออก”  และ  “ป่าสวยทะเลใส  หลากหลายวัฒนธรรม”

-  ส่งเสริมการขายภูมิภาคภาคกลาง THEME “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง”

 

๑๗.๐๐  น.

-

ร่วมชมกิจกรรมพิเศษ  ตลกตลาดอารมณ์ขำขัน,  ทอล์คโชว์  “สวัสดีประเทศไทย” โดย  อาจารย์จตุพล  ชมภูนิช

 

๑๘.๐๐  น.

-

พิธีเปิดงาน “สวัสดีประเทศไทย”   โดย นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

ชมการแสดงชุดพิเศษ “สวัสดีประเทศไทย” 

-  ชมการแสดง  และ จับรายชื่อมอบของระลึกให้ผู้ที่โชคดี  ๒๐  ชิ้น จาก  ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก

-  ชมการแสดง  และ จับรายชื่อมอบของระลึกให้ผู้ที่โชคดี  ๒๐  ชิ้น จาก ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-  ชมการแสดง  และ จับรายชื่อมอบของระลึกให้ผู้ที่โชคดี  ๒๐  ชิ้น จาก ททท. ภูมิภาคภาคใต้

-  ชมการแสดง  และ จับรายชื่อมอบของระลึกให้ผู้ที่โชคดี  ๒๐  ชิ้น จาก  ททท. ภูมิภาคภาคเหนือ

-  ชมการแสดง  และ จับรายชื่อมอบของระลึกให้ผู้ที่โชคดี  ๒๐  ชิ้น จาก ททท. ภูมิภาคภาคกลาง

-  VIP  จับรายชื่อมอบของที่ระลึก  ๙  รางวัล  พิเศษ

 

๒๐.๐๐  น.

-

ชมการแสดง จาก  ดารา  ศิลปินรับเชิญ