โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 19 ธ.ค. 2554

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง  ประจำปี  ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๔

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐  น.

-

ชมวีดีทัศน์โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

 

 

-

ชมการแสดงจากเยาวชน

 

 

-

พิธีกร (นายปรเมศวร์  อมาตยกุล  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  ททท.) กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

พลเรือเอกสุรศักดิ์   หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง  ประจำปี  ๒๕๕๔

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง   การสนับสนุนโครงการฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

นายบริสุทธิ์  บูรณะสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี  ช่อง  3 กล่าวถึง  การสนับสนุนโครงการฯ  ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี  ช่อง  3

 

 

-

นายสยาม  เศรษฐบุตร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  บางกอกกล๊าส  จำกัด กล่าวถึง  การสนับสนุนโครงการฯ  บริษัท  บางกอกกล๊าส  จำกัด

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมแถลงข่าวฯ

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าวฯ