เพลินจิต แฮปปี้เนส
วันที่ประกาศข่าว : 18 ธ.ค. 2554

กำหนดการกิจกรรม “เพลินจิต แฮปปี้เนส”

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม, ลานมรกต และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

 

กิจกรรมบนเวทีหลัก (Main Stage)

15.30 น.        ลงทะเบียนสื่อมวลชน (หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม บริเวณทางออกลานมรกต)

16.00 น.         การแสดงจากทีม Street Performance

16.04 น.         พิธีเปิดงาน โดย  นางบุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร, นางวิไลวรรณ   

                         ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และองค์กรพันธมิตร ร่วมทำพิธีเปิดงาน “เพลินจิต แฮปปี้เนส”

16.20 น.          ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก 

17.00 น. – 17.30 น.    คอนเสิร์ตจาก G-20

17.55 น. – 18.25 น.    การขับร้องเพลง Christmas โดยเด็กๆจากมูลนิธิ ศุภนิมิตร  

18.25 น. – 18.55 น.    มาแสดงมายากล

19.25 น. – 20.10 น.    คอนเสิร์ตจาก YOKEE PLAYBOY

20.25 น. – 21.10.น.     คอนเสิร์ตจาก SQUEEZ ANIMAL

21.25 น. – 22.10 น.    คอนเสิร์ตจาก BURIN BOONVISUT AND THE OLD SCHOOL ALL STARS

กิจกรรมบนเวทีเล็ก (Mini Stage)

17.10 น. – 17.40 น.    ละครใบ้ จาก คณะ Baby Mime # 1

17.55 น. – 18.25 น.    คอนเสิร์ตจาก CANDY MAFIA

18.50 น. – 19.20 น.    การขับร้องเพลง Christmas จากเด็กๆ มูลนิธิ ศุภนิมิตร

19.20 น. – 20.05 น.    คอนเสิร์ตจาก กาเนชา

20.10 น. – 20.40 น.    ละครใบ้ จาก คณะ Baby Mime # 2

20.45 น. – 21.30 น.    คอนเสิร์ตจาก FRIDAY