แถลงข่าวงาน Phuket Electronic Music & Dance Festival 2011และ Count Down New Year 2012
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธ.ค. 2554

กำหนดการ 

แถลงข่าวงาน Phuket  Electronic  Music &  Dance  Festival  2011

และ  Count  Down  New Year  2012  ณ  หาดกะรน  จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๐๙.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

  

๑๐.๐๐ น. 

-

ชมวีดีทัศน์การจัดงานฯ ในปีที่ผ่านมา

  

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวกล่าวถึงรายละเอียดและการสนับสนุนการจัดงานขึ้นบนเวที
-นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-นางปัจฉิมา  ธนสันติ  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

-นายทวี  ทองแช่ม  นายกเทศบาลตำบลกะรน

-นายเลิศพันธ์   ม่วงเล็ก  Senior  Marketing  Manager 
บริษัท  ไพโอเนียร์  อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-นายเอ็ดเวิร์ด  กิตติ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิลิท  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

 

 

-

ชมคลิปวิดีโองานประกวด IP DJ HUNT  2011 แสดงการประกวดปีที่ผ่านมาและผลงานของนายปกาศิต  พวงเงิน  ผู้ชนะเลิศปีที่ผ่านมา

 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญตัวแทนศิลปิน (เจ มณฑล  จิรา) ที่ร่วมแสดงร่วมพูดคุยบนเวที

 

 

-

นายนพกร  ส. ตันสกุล  รองประธานฯ มูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกล่าวถึง  รายละเอียดของโครงการฯ

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

ชมการแสดงโชว์การเปิดแผ่นเสียงจากคุณปกาศิต  พวงเงิน ผู้ชนะเลิศการประกวด IP DJ HUNT  2010

 

๑๑.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าวฯ