พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ๒ ทศวรรษอยุธยามรดกโลก และเปิดฤดูท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ประกาศข่าว : 9 ธ.ค. 2554

 

กำหนดการ 

พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ๒  ทศวรรษอยุธยามรดกโลก และเปิดฤดูท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันศุกร์ที่  ๙  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 

ณ  ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

๑๗.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

  

๑๗.๒๐  น.

-

ขบวนราชทูตบรรณาการ  เริ่มเคลื่อนขบวนจากศาลหลักเมืองสู่ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

 

-

ขบวนราชทูตบรรณาการในสมัยอยุธยา  เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณงาน

 

-

ชมการแสดงรำโคมขวัญเมือง

 

๑๘.๐๐  น.

-

พิธีกรเข้าสู่พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ๒  ทศวรรษอยุธยามรดกโลก  และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง 
วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

๑๘.๑๐  น.

-

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน, นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อธิบดีกรมศีลปากร  และ นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันทำพิธีเปิดงานฯ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมบนเวที

๑๘.๓๐  น.

-

ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๐.๐๐–๒๑.๓๐ น.

-

ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย  โดยอาจารย์บรูซ  แกสตัน 
วงฟองน้ำ