แถลงข่าวงาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง” ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ย. 2554

แถลงข่าวงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด” ประจำปี  ๒๕๕๔

และ 

แถลงข่าวงาน “ภูมิบุรี  ศรีระยอง”  ประจำปี  ๒๕๕๔

วันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม  ๑   ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๐๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

 

 

- 

ชมการแสดง

 

๑๓.๓๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวถึง  ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  และความพร้อม ในส่วนของพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  ของจังหวัดระยอง

 

 

-

นายไพรัตน์  อรุณเวสสะเศรษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ – เกาะเสม็ด  ประจำปี  ๒๕๕๔

 

 

-

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานภูมิบุรี         ศรีระยอง  ประจำปี  ๒๕๕๔ 

 

 

-

นายชูชาติ  อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานระยอง  กล่าวถึง    แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการจัดงานฯ  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว