แถลงข่าวงาน เชียงใหม่ แฟมิลี่ คาร์นิวัล 2011
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2554

กำหนดการ

แถลงข่าวงาน เชียงใหม่ แฟมิลี่ คาร์นิวัล 2011

(Chiangmai Family Carnival 2011)

วันพุธที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

                ๑๓.๓๐ น.          - สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน

                ๑๔.๐๐ น.           - พิธีกรกล่าวต้อนรับ

                ๑๔.๑๐ น.           - ชม Presentation

               ๑๔.๒๐ น.          - นายธวัชชัย  อรัญญิก

                                              รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                                              กล่าวถึง  นโยบายการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศ การฟื้นฟู

                                              บรรยากาศหลังประสบอุทกภัย และให้การสนับสนุน

                                              การจัดงานฯ  ด้านประชาสัมพันธ์

                                          -  นางภัสสรา เกษมสุวรรณ

                                             กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เก่งกาจ  กิจกรรม  จำกัด  ผู้จัดงานฯ

                                             กล่าวถึง  การจัดงานเชียงใหม่ แฟมิลี่ คาร์นิวัล  2011  ณ สนามสมโภชน์  

                                             เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ระหว่างวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

                                             ถึง  ๓  มกราคม  ๒๕๕๕

              ๑๕.๐๐ น.           - เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว