พิธีมอบรางวัลผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค. 2554

 

กำหนดการ 

พิธีมอบรางวัลผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔  

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.   

-

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี (คนไทย) โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 201โดย

 - นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 - นายสมบูรณ์  ครบธีรนนท์ ผู้จัดการ  บริษัท  วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล  ประจำประเทศไทย

 

 

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 

เสร็จสิ้นการมอบรางวัล