พิธีมอบรางวัลผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค. 2554

 

 

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๓.๓๐น.   

-

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี (คนไทย) โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011 โดย

- นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- นายสมบูรณ์  ครบธีรนนท์ ผู้จัดการ  บริษัท  วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล  ประจำประเทศไทย


 

 

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

 

เสร็จสิ้นการมอบรางวัล