Kick Off Season ตีกอล์ฟฟรีตลอดวันแสงแรกถึงแสงสุดท้าย
วันที่ประกาศข่าว : 12 ต.ค. 2554

 

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดฤดูท่องเที่ยวหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์  ๒๕๕๔  -  ๒๕๕๕

“Kick  Off  Season  ตีกอล์ฟฟรีตลอดวันแสงแรกถึงแสงสุดท้าย”

วันพุธที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร 

 

๑๔.๐๐  น.

-

ชมการแสดงจากชมรมสนามกอล์ฟเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

 

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเปิดฤดูท่องเที่ยวหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์  ๒๕๕๔      -  ๒๕๕๕  “Kick  Off Season ตีกอล์ฟฟรีตลอดวันแสงแรกถึงแสงสุดท้าย”  และการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

นายมนู  ธารพิพิธชัย ประธานชมรมสนามกอล์ฟเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  รายละเอียดของกิจกรรม และความร่วมมือของสนามกอล์ฟ

 

 

-

นางปิ่นนาถ  เจริญผล  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นที่หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ในช่วง High  Season และในปี  ๒๕๕๕

 

 

-

ตัวแทนบริษัทฯ ผู้ดำเนินการจัดทำระบบการจองตีกอล์ฟฟรีผ่าน www.เที่ยวภาคกลาง.com   ให้ข้อมูลและวิธีการจอง

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว