โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม - สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติและโครงการ คืนไม้สู่ป่า คืนปลาสู่สายน้ำ สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 6 ต.ค. 2554

กำหนดการแถลงข่าว  

 

“โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  -  สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ

ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง  จ.อุทัยธานี “

และ 

“โครงการ คืนไม้สู่ป่า คืนปลาสู่สายน้ำ สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ 

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา” 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

ณ ห้องพหลโยธิน โรงแรม Centara Grand Bangkok ( เซ็นทรัลลาดพร้าว )

 

๑๓.๓๐ น. 

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

๑๔.๐๐ น.

-

เริ่มการแถลงข่าว
- นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยว   แห่งประเทศไทย  กล่าวถึง การสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศในส่วนของภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตและ  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สู่สังคม

- นายชัยณรงค์  เฮงภู่เจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด กล่าวถึง การจัด โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง  จ.อุทัยธานี

 - นายชัชชัย สมบูรณ์สำราญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด โครงการ คืนไม้สู่ป่า คืนปลาสู่สายน้ำ สร้างโป่งเทียม เรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

- นางปิยะมาน  เตชะไพบูลย์   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง  ประเทศไทย (สทท.) กล่าวถึง การร่วมสนับสนุนการจัดโครงการในส่วน  ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 - นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการ      จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึง การสนับสนุนและ  ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเป็นรางวัลของกลุ่ม  Corporate ในประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดโครงการในครั้งนี้

๑๔.๓๐ น.

-

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

๑๔.๓๕ น.

-

จบการแถลงข่าว