เปิดตัวหนังสือ “เปิดประตูอุษาคเนย์”
วันที่ประกาศข่าว : 4 ต.ค. 2554

กำหนดการ 

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “เปิดประตูอุษาคเนย์” 

วันอังคารที่  ๔  ตุลาคม   ๒๕๕๔

ณ  ห้องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร

  

๑๗.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน 

 

 

-

ชมนิทรรศการความลื่นไหลของวัฒนธรรมรวมถึงการเกิดขึ้นและสิ้นสุดของอารยธรรม และอาณาจักรต่างๆ  ผ่าน Timeline

 

 

-

รับประทานอาหารพร้อมเรียนรู้การส่งต่อวัฒนธรรรมที่มีผลต่อการกินอาหารของแต่ละประเทศในอุษาคเนย์

 

๑๘.๓๐  น.

-

พิธีเปิด “เปิดประตูอุษาคเนย์”  โดย นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

สัมผัสภาพรวมอารยธรรมอุษาคเนย์  ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร

 

๑๙.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือ “เปิดประตูอุษาคเนย์”

 

 

-

ชมวีดีทัศน์แนะนำหนังสือ “เปิดประตูอุษาคเนย์”

 

 

-

เสวนา  หัวข้อ  “เที่ยววัฒนธรรมอุษาคเนย์ก็ฮาเฮได้”  โดย
# นายศรัณย์   บุญประเสริฐ
   นักเขียนผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวในแถบอุษาคเนย์

# นางพัฒน์มาศ   วงศ์พัฒนศิริ
   
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว 
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

# นายธราพงศ์   ศรีสุชาติ
   
ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 -

เสร็จสิ้นพิธีการ