เปิดตัวหนังสือคู่มือท่องเที่ยวสำหรับสินค้ากลุ่มความสนใจพิเศษ ๔ กลุ่ม
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 2554

 

กำหนดการ 

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือคู่มือท่องเที่ยวสำหรับสินค้ากลุ่มความสนใจพิเศษ  ๔  กลุ่ม 

(Special  Interest  Tourism)

วันพุธที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น  ๗  โรงแรมเวสทิน  แกรนด์  สุขุมวิท

 

๑๘.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๙.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานขึ้นบนเวทีแถลงข่าว

 

 

-

นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ประธานในพิธีฯ) กล่าวถึง   รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยวสำหรับสินค้า           ท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ  ๔  กลุ่ม  (Special  Interest  Tourism)

 

 

-

ชมการนำเสนอ Concept  ของหนังสือแต่ละเล่ม

 

 

 

4 Slow  Travel  in  Thailand หนังสือข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า 4 A Trip  of  a  lifetime หนังสือข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวแบบพำนักนานและเกษียณอายุ 4A  Night  Delight หนังสือข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวบันเทิงสันทนาการภาคกลางคืน 4Healing  Harmony หนังสือข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม

 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานมอบหนังสือและของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดทำหนังสือฯและหน่วยงานที่นำหนังสือไปเผยแพร่

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

ชมการแสดงโชว์ศิลปะมวยไทย

 

 

-

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว