เที่ยวอีสานม่วนซื่น...ฟื้นอารยธรรม ปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2554

 

กำหนดการ 

เที่ยวอีสานม่วนซื่น...ฟื้นอารยธรรม  ปี  ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ ห้องจามจุรีบอลรูม  A – B  ชั้น  M  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  ถนนพญาไท

 

 

๑๗.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร


๑๗.๓๐  น. 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ  ปี  ๒๕๕๕


 

-

นายอภิชาติ   อินทร์พงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  สรุปผลการดำเนินงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี  ๒๕๕๔  และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี  ๒๕๕๕


 

-

เสร็จพิธี


 

-

รับประทานอาหารร่วมกัน