แถลงข่าวประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

แถลงข่าวประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องโถง  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

 

๑๔.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๕.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายวิชิต   ชาติไพสิฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี  ๒๕๕๔

 

 

-

นายวิทยา   คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

 

-

นายเดโช   คงชยาสุขวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ

 

 

-

นายนิติ  คงกรุต   ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานพัทยา กล่าวถึง  การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว