แถลงข่าวงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 2554

 

กำหนดการแถลงข่าว

 แถลงข่าวงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค  จังหวัดหนองคาย ปี  ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องโถง  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

                                                  

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายวิเชียร   ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง  ความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดหนองคายในการรองรับนักท่องเที่ยว        ในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค  จังหวัดหนองคาย ปี  ๒๕๕๔

 

 

-

นายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง  การให้การสนับสนุนและความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

-

นายทรงพล  โกวิทศิริกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวถึง  รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมของงานฯ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

 

-

นายสรร   สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย กล่าวถึง  รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมของงานฯ ในเขตตำบลโพนพิสัย

 

-

นางธัญภา  นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานอุดรธานี กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ชมการแสดงจากศิลปิน  พี  สะเดิด  และ  ไมค์  ภิรมย์พร

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / จบการแถลงข่าว