เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2554

กำหนดการ 

แถลงข่าวโครงการ “เที่ยวทั่วไทย  หัวใจถึงธรรม”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๕.๐๐  น.

 

-

พิธีกรนางอภิสรา นุตยกุล (ดาว พิธีกรรายการแจ๋ว) กล่าวต้อนรับและรายละเอียดของโครงการฯ โดยสังเขป  และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นสู่เวที

 

-

นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวถึง การสนับสนุนโครงการฯ ของ ททท.

 

 

-

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวถึง   การสนับสนุนโครงการฯ ของสถาบันฯ

 

 

-

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวถึง รายละเอียดโครงการเที่ยวทั่วไทย  หัวใจถึงธรรม

 

 

-

บินหลา สันกาลาคีรี  นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว กล่าวถึง  มุมมองของนักเขียนในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

 

พิธีกรเรียนเชิญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำพิธีเปิดโครงการฯ

 

๑๖.๐๐ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  นำผู้ร่วมแถลงข่าวและสื่อมวลชน ชมภาพพุทธประวัติจากหินสลัก ภายในหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

-

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / จบการแถลงข่าว