งานประจำปีวันรำลึก ๑๐๐ ปี ชาวเกาะสีชัง ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 2554

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานประจำปีวันรำลึก  ๑๐๐  ปี  ชาวเกาะสีชัง   

ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๒  ประจำปี  ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑๔  กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

 

-

ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ การแต่งกายไทยย้อนยุค 

 

 

-

ชมการแสดงการแสดงโชว์จินตลีลาประกอบเพลงเรารักสีชัง และมนต์สีชัง

 

๑๔.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายวิชิต  ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานประจำปีวันรำลึก  ๑๐๐  ปี  ชาวเกาะสีชัง  ถวายราชสักการะ พระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

 

 

-

นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กล่าวถึง  การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

 

-

นายนิติ  คงกรุต  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานพัทยา กล่าวถึง  การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายศิรัษฏ์  ประสบเนตร นายอำเภอเกาะสีชัง กล่าวถึง  รายละเอียด และกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ

 

-

นายดำรง  เภตรา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง  กล่าวถึง  กิจกรรมและวัฒนธรรมการแต่งการย้อนยุคภายในงานฯ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว