แถลงข่าวการจัดประกวด Supermodel of Asia Pacific 2011
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ย. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) 

 แถลงข่าวการจัดประกวด Supermodel of Asia Pacific 2011

 

๑๕.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๖.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

-

นายจำนงค์  จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดประกวด Supermodel of Asia Pacific 2011

 

 

-

นายประดิษฐ์  ประดินันท์ Franchise Owner & Supermodel of Asia Pacific กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้

 

 

-

นางสาวฉัตรชมพู  โกมลสิงห์สกุล กรรมการผู้จัดการ แบรนด์ SISI Bangkok กล่าวถึง  การจัดการประกวด Supermodel of Asia Pacific 2011

 

 

-

พิธีกรแนะนำผู้เข้าประกวดจากสหพันรัฐรัสเซีย Miss Anna Rogacheva

 

-

เปิดตัวและสัมภาษณ์ นางสาวรสธร  เจียรากร  ตัวแทนนางแบบจากประเทศไทย

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว