แถลงข่าวโครงการ “มหัศจรรย์ อีสานหน้าฝน” ตอน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี”
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ย. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๔

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

แถลงข่าวโครงการ  “มหัศจรรย์  อีสานหน้าฝน”

ตอน  “รำลึกพระยาไกรภักดี  ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลักเมือง  ลือเลื่องกล้วยแสนหวี”

 

๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

 

-

ชมการสาธิตมีเครื่องเซ่นไหว้ / สินค้า OTOP

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายอนุวัฒน์   ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์   กล่าวถึง   ความเป็นมาของการจัดงาน “รำลึกพระยาไกรภักดี  ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลักเมือง  ลือเลื่องกล้วยแสนหวี”  และการเปิดตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

-

นายสืบสวัสดิ์   สืบสานพรหม นายกเทศมนตรีเมืองขุขันธ์ กล่าวถึง   ความพร้อมของการจัดงานฯ และกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ

 

 

-

นางสาวบุณยานุช   วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานสุรินทร์ กล่าวถึง  การสนับด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

นายเกรียงจิตร   มิตรยอดวงศ์ บรรณาธิการอำนวยการฝ่ายกิจกรรม นิตยสาร  PHOTOTECH กล่าวถึง   รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด  “เที่ยวหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน”

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จับฉลากมอบของรางวัลให้สื่อมวลชน 

 

 

-

จบการแถลงข่าว