แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ ๑๓
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ย. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) 

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ ๑๓ 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายชาย  พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึง ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

 

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ ๑๓

 

 

-

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ กล่าวถึง  กิจกรรมภายในงานฯ

 

 

-

นายสมชาย  แพรุ่งโรจน์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของพันธมิตรต่าง ๆ

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว