ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ด้วย Google แผนที่กับสตรีทวิว
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ย. 2554

กำหนดการแถลงข่าว 

“ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ด้วย Google แผนที่กับสตรีทวิว”

เพื่อประกาศเริ่มโครงการ Google แผนที่กับสตรีทวิว ทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

ณ   ร้านกาแฟดอยตุง พระที่นั่งอนันตสมาคม

  

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

  

๑๔.๐๐  น. 

-

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

 

 

-

นางสาวพรทิพย์  กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาดกูเกิล ประเทศไทย กล่าวถึง การเริ่มโครงการ Google แผนที่กับสตรีทวิว

 

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคกับการจัดทำ Google แผนที่กับสตรีทวิว

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

-

จบการแถลงข่าว