แถลงข่าวการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔ และการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์อาเซียน ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 31 ส.ค. 2554

กำหนดการ

แถลงข่าวการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี  ๒๕๕๔ 

(Thailand  Bartender  Championship  2011)

และ 

การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์อาเซียน  ๒๕๕๔ 

(ASEAN  Bartender  Championships  2011)

 วันพุธที่  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๕๔

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐  น.

-

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

เริ่มการแถลงข่าวการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี  ๒๕๕๔และการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์อาเซียน  ๒๕๕๔   โดย

- นายประกิจ  ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย

- นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- นายบุญรอด  โบว์เสรีวงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมโรงแรมไทย

- นายธนากร   คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกฎระเบียบและรัฐกิจสัมพันธ์  บริษัท  ดิอาจิโอ  โมเอ็ท  เฮนเนสซี่  (ประเทศไทย)  จำกัด

 

 

 

 

-

โชว์การผสมเครื่องดื่มค็อกเทลระดับ World  Class  ชื่อ  Diageo  Reserve  World  Class

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว