จัดการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ครั้งที่ ๖
วันที่ประกาศข่าว : 26 ส.ค. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”  ครั้งที่ ๖ (6th  Khundanprakarnchol  Dam  Marathon)

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) 

 

๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวกล่าวถึงรายละเอียดและความเป็นมาของการจัดการแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”  ครั้งที่ ๖   

- นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

- นายสุทธา  สายวณิชย์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

-  ผู้แทน บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

-  นายสมัย  ธรรมสัตย์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

-  นายสมนึก   เกตุไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยา

-  นายบูรณศักดิ์   ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานนครนายก

-  นายเริงศิลป์   วรทัต   พรีเซนเตอร์นักกีฬาวิ่ง  จังหวัดนครนายก

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว