งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 26 ส.ค. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

แถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ๑๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐  น. 

-

ชมการแสดงเซิ้งส่วงเฮือ

 

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

-

นายสมพงษ์   อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดบึงกาฬในการรองรับนักท่องเที่ยว

 

-

นายสุรพล   ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึง  การจัดงานแสดงสินค้า OTOP  ภูมิภาค  ปี  ๒๕๕๔

 

-

นางธัญภา   นิโครธานนท์  ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานอุดรธานีกล่าวถึง  การสนับด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว