พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว
วันที่ประกาศข่าว : 25 ส.ค. 2554

กำหนดการ 

พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

 

-

ชมวิทัศน์ประมวลภาพการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

 

 

-

นายศิลาชัย   สุหร่าย   ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวและกิจกรรมที่ผ่านมา

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับทีมเยาวชน  พร้อมกล่าวให้โอวาท

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จพิธี