รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 2554

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ “รักษ์ป่า  ช่วยช้าง  เขาอ่างฤาไน  จังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องโถง   อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

  

๑๔.๐๐  น. 

-

ชมวีดีทัศน์แนะนำโครงการ  “รักษ์ป่า  ช่วยช้าง  เขาอ่างฤาไน  จังหวัดฉะเชิงเทรา”

  

 

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

  

 

-

นายกิตติ  ทรัพย์วิสุทธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึง  ความเป็นมาของช่างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน / ปัญหาและนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้าง / การจัดตั้งกองทุน

 

 

-

นายสุนันท์   อรุณนพรัตน์  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึง   การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือช้างป่า  รวมถึงเยียวยาและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

-

พิธีกรแนะนำ  ทูตประจำโครงการฯ 

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว