แถลงข่าวการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 10 ส.ค. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

                    แถลงข่าวการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ  ๒๕๕๔  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

 

๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๕.๐๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

-

นายสุวิทย์  เหรียญรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวถึง  รายละเอียดของการจัดงานการแข่งขันหัวหินไตรกีฬานานาชาติ  ๒๕๕๔ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

 

 

-

นางปิ่นนาถ  เจริญผล  ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

นายชัยพร  ปิยสุรประทีป กรรมการ บริษัท  สปอร์ต  ไบซิเคิล  จำกัด กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ 

 

 

-

นายพิทักษ์   ทับทิม   ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และกิจกรรม  บริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานและการจัดกิจกรรม “ยามาฮ่า  ฟัน รัน”

 

 

-

นายธเนศ   กิตติพรพานิช   ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวถึง  เส้นทางของการจัดการแข่งขันฯ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๖.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว