กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
วันที่ประกาศข่าว : 10 ส.ค. 2554

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๑๓.๓๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

 

-

นายชลอศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง  ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

-

นายสุรพล  วาณิชเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวถึง   ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

 

 

-

นายสุทธิ  ศิลมัย   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึง  ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

-

นายสุรศักดิ์  จันทร์แดง  รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง กล่าวถึง   ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

 

 

-

นางมาลินี  สุตังคานุ บริษัท  เดอะมอลล์  กรุ๊ป  จำกัด กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ ของ บริษัท  เดอะมอลล์ กรุ๊ป  จำกัด

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

๑๔.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว