มหัศจรรย์ทุ่งดอกกระเจียว เที่ยวอีสานหน้าฝน ปี ๒๕๕๔
วันที่ประกาศข่าว : 5 ส.ค. 2554

 

กำหนดการ

พิธีเปิดงานโครงการ “มหัศจรรย์ทุ่งดอกกระเจียว เที่ยวอีสานหน้าฝน ปี  ๒๕๕๔  ”

วันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ณ   บริเวณด้านหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๐๖.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

 

๐๗.๐๐  น. 

-

พิธีกร (นางเกรียงศักดิ์  มิตรยอดวงศ์) กล่าวต้อนรับ

 

 

-

นางมยุรี  ตันติภนา   Vice President  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือบัตรท่องเที่ยว  ธนาคารกรุงเทพ

 

 

-

นายอภิชาต  อินทร์พงษ์พันธุ์  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเที่ยวอีสานหน้าฝน  ปี  ๒๕๕๔ โครงการ “มหัศจรรย์ทุ่งดอกกระเจียว  สู่  วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน”

 

 

-

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ  และมอบเมล็ดพันธ์มะรุมแก่ตัวแทนผู้ร่วมเดินทางในโครงการฯ

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

พิธีตีธงปล่อยขบวนรถฯ