สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก”
วันที่ประกาศข่าว :

“งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2552 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

           องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี   อำเภอวังน้ำเขียว   จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ทเบญจมาศในม่านหมอกทท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี   “งานเบญจมาศบาน  ในม่านหมอก”  ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม  2552   ณ  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
           นายอรรถพล  วรรณกิจ   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบาน  ในม่านหมอก   จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม  2552   ณ  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์     การแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาว  และกิจกรรมการขี่จักรยานท่องเที่ยวรับสายหมอกและลมหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว
          นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี   โทรศัพท์ 0 4424 9654 หรือที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  0 4421 3666,  0 4421 3030     ทุกวันในเวลาราชการ