จังหวัดตากขอเชิญซื้อสลากกาชาดลุ้นโชคใหญ่รถยนต์วีโก้ รับปีใหม่ 2552
วันที่ประกาศข่าว :

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2551-2552 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2551 - 3 มกราคม 2552 ณ บริเวณศาลสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

           นางบุศรวดี  เอกชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  เปิดเผยว่า จังหวัดตาก กำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2551-2552  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2551 - 3 มกราคม 2552  ณ บริเวณศาลสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    และเทิดทูนเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 
          
การจัดงานในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้ออกสลากกาชาด เพื่อจัดหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดตาก  โดยจัดพิมพ์สลากกาชาด จำนวน 40,000 ฉบับๆละ 50 บาท  และกำหนดออกรางวัลในคืนวันที่ 3  มกราคม  2552   ณ เวทีร้านมัจฉากาชาด ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก   รางวัลต่างๆมีดังนี้     รางวัลที่ 1  รถยนต์กระบะ TOYOTA VIGO EXTRA CAB 4x2   2.5 J-PS (ขับเคลื่อน 2 ล้อ)  1  รางวัล  มูลค่ารางวัล   529,000  บาท , รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น WAVE 100 S(ดิสเบรกหน้า) 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 36,000 บาท, รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท  5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,000 บาท ,รางวัลที่ 4 ตู้เย็น PANASONIC  ขนาด 6.3 คิว   5  รางวัลมูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท , รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี PANASONIC  ขนาด 21 นิ้ว (จอแบน)  5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,700 บาท  และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 4 ครั้ง (รางวัลเป็นสิ่งของ) 160  รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท
          ผู้สนใจติดต่อซื้อสลากกาชาดได้ที่ปกครองจังหวัดตาก  หน่วยงานราชการในจังหวัดตาก  และที่ร้านกาชาดภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดตาก  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  2551   -  3 มกราคม 2552