การประกวดเทพีเมืองตากและเทพธิดาดอย
วันที่ประกาศข่าว :

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2551-2552 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2551 - 3 มกราคม 2552 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

           จังหวัดตาก จัดประกวดเทพีเมืองตาก และเทพธิดาดอย ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์งานกาชาดจังหวัดตาก มีสาวงามจากทั่วประเทศร่วมประกวดอย่างคึกคัก
            นายคมสัน  เอกชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   เปิดเผยว่า   จังหวัดตาก   ได้กำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2551-2552 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2551  - 3  มกราคม 2552  ณ  บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   จังหวัดตาก   เพื่อเทิดทูนเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ที่ทรงมีระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสนิกรชาวไทยและอนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อให้งานคึกคักและงานมีสีสันมากขึ้น จังหวัดตากจึงได้จัดการประกวดเทพีเมืองตาก และประกวดธิดาดอยขึ้น ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก    ซึ่งปีนี้เปิดโอเพ่นทั่วไป  เปิดโอกาสให้สาวงามจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
           ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยต่อไปว่า  การประกวดเทพธิดาดอย  กำหนดจัดประกวดในคืนวันที่  1 มกราคม 2552   และการประกวดเทพีเมืองตาก  ในคืนวันที่ 3 มกราคม  2552   เวลา ณ  เวทีกลางในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดตาก  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  รางวัลเทพธิดาดอยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท   รางวัลเทพีเมืองตาก ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 30,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 20,000 บาท  และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 10,000 บาท
           ผู้สนใจจะเข้าร่วมประกวดเทพธิดาดอย  และเทพีเมืองตาก  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  โทร.055-512153  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก  โทร. 055-517646 , 055-517722