ขอเชิเญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2551-2552
วันที่ประกาศข่าว :

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2551-2552 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2551 - 3 มกราคม 2552 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

           จังหวัดตาก  ได้กำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัด   ประจำปี 2551-2552 ระหว่างวันที่  28 ธันวาคม 2551 - 3 มกราคม 2552   ณ  บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   จังหวัดตาก เพื่อเทิดทูนเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดตาก  และเพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้ออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงาน รวมถึงเพื่อจัดหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดตากและเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  โดยการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 59 ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา 
           กิจกรรมสำคัญซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประกอบด้วย  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2551  ตั้งแต่เวลา  07.00 น.  และจะจัดพิธีเปิดงาน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  สำหรับในวันที่  31 ธันวาคม 2551 จะจัดพิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2552  “TAK  COUNT  DOWN   FESTIVAL  2009”  ตั้งแต่เวลา  23.15 น.  จวบจนวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2552 เวลา 06.30 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และการแสดงพระธรรมเทศนา  เวลา  13.00  น.  ณ  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
           นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านและกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ การแสดงละครประกอบแสง  สี  เสียง  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างวันที่  28-31  ธันวาคม  2551  เวลา 20.00 น. ณ  บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ  และขบวนแห่ในพิธีเปิดงานฯ  การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน  นิทรรศการแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การประกวดเทพธิดาดอย และเทพีเมืองตาก   การแข่งขันกีฬา  การประกวดพืชและสัตว์  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  การแสดงดนตรีของวงดนตรีจังหวัดทหารบกตาก  และวงดนตรีของโรงเรียนต่าง ๆ และการแสดงของนักเรียน-นักศึกษา  ณ  เวทีกลางการแสดงของนักเรียน  นักศึกษา   การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า  OTOP  การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก (จับสลากมัจฉากาชาด)  การแสดงคอนเสิร์ต  การแข่งขันชกมวยไทย  ลิเก  งิ้ว  การจัดสวนสนุกให้เด็กและเยาวชนเล่นฟรี  โดยไม่เก็บค่าบริการแต่อย่างใด  ฯลฯ