ททท.สำนักงานนราธิวาสขอเชิญเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2552
วันที่ประกาศข่าว :

ททท.ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2552 ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

           นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า  ททท.ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2552 ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้
           อำเภอสุไหงโกลก โดยเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได้มีกำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน SUGAI KOLOK COUNT DOWN TO 2009 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 1 มกราคม 2552 ณ สวนสาธารณะสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรมเด่น คือ การแสดงของคณะวงดนตรีจากประเทศมาเลเซีย และคณะศูนย์บันเทิงภาคใต้ สำลี ศรีวิชัย จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการมอบของขวัญแก่นักท่องเที่ยว และการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
           อำเภอเบตง โดยเทศบาลเมืองเบตง มีกำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2552 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 1 มกราคม 2552 ณ บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีกิจกรรมเด่น คือ การประกวดนางงามส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการมอบของขวัญแก่นักท่องเที่ยว และการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
           อำเภอเมืองยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา มีกำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2552 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 1 มกราคม 2552 ณ บริเวณโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีกิจกรรมเด่น คือ มีขบวนคานิวัลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 ขบวน การประกวดนางงามและนายแบบสันติภาพ การประกวดกระดังงาล้นไฟ การออกร้านอาหารพื้นบ้านขนมพื้นเมือง (ชิมฟรี) และการมอบขวัญแก่ผู้เข้าชมงาน และการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานนราธิวาส  โทรศัพท์  0 73-522411,  โทรสาร 0 73-522412   E-mail : tatnara@tat.or.th   www.tourismthailand.org