ททท.สุพรรณบุรี เชิญชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร อุทยานมังกรสวรรค์ พิธีเปิดยิ่งใหญ่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2551 – 1 มกราคม 2552
วันที่ประกาศข่าว :

จังหวัดสุพรรณบุรี มีกำหนดจัดพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” อย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม – 1 มกราคม 2552

           นายวิศรุต อินแหยม  รักษาการผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่าจังหวัดสุพรรณบุรี มีกำหนดจัดพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” อย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม –  1 มกราคม 2552 จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเรื่องราวเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนที่ยาวนานถึง 5,000 ปี .ที่สมบูรณ์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร”  ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2539  ขณะที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
           “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” ก่อสร้างภายใต้รูปแบบมังกรที่ชาวจีนนับถือกันว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในห้องจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยตำนานการสร้างโลกยุคแรก  ลำดับราชวงศ์ตั้งแต่ยุคหวงตี้ เหยียนตี้ ยุคเซี่ย ซาง อันถือเป็นยุคปฐมกษัตริย์  ราชวงศ์โจว  ราชวงศ์จิ๋น  ราชวงศ์ฮั่น  ยุคสามก๊ก  ราชวงศ์สุย   ราชวงศ์ถัง  ราชวงศ์ซ้อง  ราชวงศ์หมิง ถึงราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง และแสดงประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เรื่องราวที่นำเสนอประกอบด้วย เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ปรัชญา ภูมิปัญญา และการค้นพบประดิษฐกรรมสำคัญของบรรพบุรุษชาวจีน ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย และสวยงาม  การจัดแสดงนิทรรศการภายในตัวมังกรใช้สื่อจัดแสดงที่ทันสมัย เช่น ภาพยนตร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แสง เสียง หุ่นจำลอง นอกจากนั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องรับฝากของ จำหน่ายหนังสือ ห้องจำหน่ายของที่ระลึก และห้องเครื่องเล่นสำหรับเด็ก มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน
          ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งสอดแทรกคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่บรรพบุรุษชาวจีนยึดถือ และได้ปรากฏให้เห็นตลอดเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์   โดยใช้เวลาในการชมน้อยแต่ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจีนที่ยาวนานอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศให้เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาของประเทศไทย “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” (อุทยานมังกรสวรรค์) มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  ในระหว่างวันที่  24  ธันวาคม 2551 – 1 มกราคม  2552   และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน พุธ – วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์และวันอังคาร โดยจัดให้เข้าชมวันละ 13 รอบ ๆ ละ 30 นาที รอบแรก  เริ่มเวลา 10.00 น.  รอบสุดท้ายเวลา  16.00 น.   ค่าเข้าชมชาวไทย  ผู้ใหญ่   299  บาท เด็ก  149  บาท  ชาวต่างประเทศ  ผู้ใหญ่ 499   บาท  เด็ก  299 บาท  
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร โทร. 0 3552 6211 หรือ  ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร./โทรสาร 0 3553 6030 E-mail:tatsuphan@tat.or.th