สรุปผลการแข่งขันงานแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ประกาศข่าว :

สรุปผลการแข่งขันงานแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบจ.) โดยนางสมทรง เจริญพันธ์วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2551 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551    ซึ่งนางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 และพิธีปิดฯ    ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่บริเวณ    ลำน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2551 ได้ดังนี้
 1. ประเภทเรือยาวใหญ่ ก (41-55 ฝีพาย)

     รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 
       ได้แก่ เรืออัครนาวา กองทัพเรือ
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
       ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
      ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน  กองทัพเรือ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
      ได้แก่ เรือชาลวัน สิงห์ลีโอ พิจิตร

 2. ประเภทเรือยาวใหญ่ ก2 (41-55 ฝีพาย)
     รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
       ได้แก่ เรือพรพระเจ้าสือ พิจิตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
       ได้แก่ เรือศรสุวรรณ อ่างทอง
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
      ได้แก่ เรือเทพมังกรทอง อบจ. นครสวรรค์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
      ได้แก่ เรือกุมารทอง  นครสวรรค์

 3. ประเภทเรือยาวเล็ก ก (ไม่เกิน 30 ฝีพาย)
  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 
       ได้แก่ เรือเทพประทานพร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
       ได้แก่ เรือชาลวัน สิงห์ลีโอ 3
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
      ได้แก่ เรืออัครโยธิน
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
      ได้แก่ เรือจ้าวนาง ปราจีนบุรี-อยุธยา

 4. ประเภทเรือยาวเล็ก ก2
     รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
       ได้แก่ เรือพรพระแก้ว สิงห์บุรี
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
       ได้แก่ เรือแก่นเพชร อ่างทอง
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
      ได้แก่ เรือเพชรสุวรรณ เพชรบูรณ์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
      ได้แก่ เรือเพชรนภา นครสวรรค์

 5. ประเภทเรือจิ๋ว ก
     รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
       ได้แก่ เรือเพชรวิศาล
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
       ได้แก่ เรือสิงห์ชุมพลพันธ์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
      ได้แก่ เรือวันชนะ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
      ได้แก่ เรือไพรวัลย์

 6. ประเภทเรือจิ๋ว ก2
     รางวัลชนะเลิศ    ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
       ได้แก่ เรือมงกุฏเพชร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
       ได้แก่ เรือประดู่งาม
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
      ได้แก่ เรือศรีเวฬุวัน
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ อบจ. พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
      ได้แก่ เรือเพชรวันชัย

 ทั้งนี้ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เห็นว่า การจัดงานในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนประเพณีอันดีงามของวิถีชีวิตริมน้ำภาคกลาง ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่จะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและชมการแข่งเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีต่อ ๆ ไป โดย อบจ. มีดำริว่าจะจัดเป็นประจำทุก ๆ ปี      และจะสนับสนุนให้ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไปด้วย