มหัศจรรรย์ เมืองไทยในภาพถ่าย ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศข่าว :

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 02-250-5500 ต่อ 1113 , 1120หรือที่ Call Center 1672

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มหัศจรรรย์ เมืองไทยในภาพถ่าย ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตไทย

           นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าการประกวดได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 3ประเภทคือ 1.เที่ยวเมืองไทยยามค่ำ คือภาพถ่ายที่จะแสดงถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในเวลาค่ำคืนหลังดวงอาทิตย์ตกไปจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 2.ท่องเที่ยววิถีไทย คือภาพที่แสดงถึงการดำเนินชีวิต อาทิ งานเทศกาลประเพณี ดนตรีไทย วิถีชีวิตริมน้ำ เป็นต้น  3.แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย คือภาพถ่ายที่แสดงถึงสภาพทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และภาพถ่ายจะได้นำไปประกอบการจัดทำสารานุกรมทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย โดยสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
 
          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 02-250-5500 ต่อ 1113 , 1120หรือที่ Call Center 1672 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org หรือขอรับใบสมัครที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-513-885, 032-513-871,032-513854