นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน”
วันที่ประกาศข่าว : 13 ส.ค. 2558

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน”นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ชุด โขนพระราชทาน ณ โถงอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุดโขนพระราชทาน ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔