มหกรรม เจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2015″
วันที่ประกาศข่าว : 19 พ.ค. 2558

11303549_927695477252950_1263051484_n

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “มหกรรม เจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2015″ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสวนอุตสาหกรรม เหนือน้ำนคร กม.71 ติดถนนสายเอเชีย จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

       นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก Expo 2015” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดง การสาธิต และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีของแต่ละจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) ได้แก่ สินค้า OTOP ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าเกษตร เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์อาหาร เป็นต้น

       นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการท่องเที่ยว อุโมงค์ต้นไม้ นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากศิลปินดัง มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้น iPhone 6 และของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย  กิจกรรมพิเศษ จำหน่ายข้าวสารกิโลละ 1 บาท และบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวและนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นการจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการภายในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนการปรับปรุงการบริการของภาครัฐ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EXPO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2015 โทร.081-8078098 และ ททท. สำนักงานลพบุรี โทร.036-770096-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30-06.30 น.  www.tat7.com หรือ Fanpage : Tat Lopburihttps://www.facebook.com/TATLopburiOffice?fref=ts และ Fanpage : มหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2015https://www.facebook.com/ChaophrayaPasakExpo2015/info?tab=page_info