งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2558
วันที่ประกาศข่าว : 10 มี.ค. 2558

 

 1614089_935312799821039_3147335242367178633_o

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2558” เป็นครั้งที่ 6 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-29  มีนาคม 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวประจวบคีรีขันธ์ และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัด

NZ0A9769

พิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2558” วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางการจัดงาน หน้าเข้าช่องกระจก ริมอ่าวประจวบฯ ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรดของดีและเอกลักษณ์ 8 อำเภอ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รวมถึงการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของืท้องถิ่น ท้องที่ หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยว และขบวนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงาน ส่วนช่วงค่ำมีการแสดง แสง สี เสียง ตำนานความเป็นมาของเมืองประจวบฯ และการจุดพลุหลากสีสัน

NZ0A9909